Christian Ohrens - DJ für Partys und Events Diskjockey
Diskjockeys Hamburg-Neugraben-Fischbek

Adresse: Cuxhavener Str. 462 21149 Hamburg-Neugraben-Fischbek

Telefon: (040) 41 49 53 27

Breite: 9.829578

Länge: 53.471634

Christian Ohrens - DJ für Partys und Events Diskjockey

Beschreibung - Christian Ohrens - DJ für Partys und Events Diskjockey Diskjockeys Hamburg-Neugraben-FischbekFaxnummer:
Email:
Webseite: http://www.christian-ohrens.de/dj
Branche:

  • Diskjockeys
    Stichworte:
  • DJ
  • Diskjockey
  • Moderation

  • DJ
  • Diskjockey
  • Moderation